Mijn favorieten

Zakellijk advies

In één keer verzekerd tegen de belangrijkste schaderisico’s in uw branche.

Waarom uw eigen adviseur?

Positie verzekeringsmaatschappij
In het algemeen geldt dat de verzekeringsmaatschappij op integere wijze uitvoering zal geven aan hetgeen beide partijen zijn overeengekomen. Maar u mag er niet automatisch van uitgaan dat de verzekeringsmaatschappij periodiek controleert of de verzekering nog aansluit bij de actuele situatie van uw onderneming. In het algemeen zal gelden dat de verzekeringsmaatschappij pas aanpassingen in de verzekering aanbrengt indien daarom door of namens u uitdrukkelijk wordt verzocht.
Ook in het geval van schade mag u er op vertrouwen dat de maatschappij probeert op correcte wijze de schade af te wikkelen. Maar bij zaken waar verschil van mening over kan bestaan, zal de verzekeraar primair de eigen argumenten naar voren brengen. De verzekeraar is namelijk niet degene die uw belangen behartigt.


De positie van ons kantoor
Ons kantoor is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij op geen enkele wijze gebonden zijn aan welke verzekeringsmaatschappij dan ook. Hierdoor zijn wij in staat om die verzekeringsmaatschappijen te adviseren waarvan wij denken dat die de op dat moment voor u geschikte verzekering kunnen aanbieden.
Anders dan de verzekeringsmaatschappij is het juist wel onze taak om uw belangen te behartigen.


Vijf categorieën werkzaamheden
De werkzaamheden zoals Holland Huis Financiële Diensten die zal verrichten zijn te onderscheiden in vijf categorieën te weten:
  1. Inventarisatie
  2. Bemiddeling
  3. Beheer
  4. Schadebegeleiding
  5. Overige

Ons productaanbod voor het MKB

Bezit
Gebouwen
Inventaris en goederen
Bedrijfsschade
Glas
Geld en fraude
Elektronica
Machinebreuk
Milieuschade


Bescherming
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
WEGAM
Schadeverzekering voor werknemers
Collectieve ongevallen
Vereniging van Eigenaren (VvE)


Mobiliteit
Zakelijke personenauto
Bestelauto
Vrachtauto
Wagenparkverzekering
Transport


Eigen vervoer
Goederentransport
Vervoerdersaansprakelijkheid
Werk- en landbouwmaterieel
Container en trailer


Voor de zzp'er
Zzp'ers dragen alle risico’s alleen…
ZZP Aansprakelijkheid
ZZP Inventaris en Goederen
ZZP Buitenhuis
ZZP Rechtsbijstand
ZZP Eigen Vervoer
ZZP Bouw en Montage
ZZP Extra Kosten
ZZP Ongevallen­verzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Ondernemers AOV