Mijn favorieten

VvE Diensten

 
Net een appartement gekocht of van plan dit binnenkort te doen? Dan weet u mogelijk al, dat u niet alleen een fijne nieuwe woning hebt gekocht (of gaat kopen), maar juridisch ook iets bijzonders!
 
Appartementsrecht
 
Met het appartementsrecht koop je het exclusief gebruiksrecht van een woonruimte in een gebouw en ben je als lid van de Vereniging van eigenaars (VvE) tevens mede-eigenaar van het gebouw. Dat betekent, dat je zelf voor het onderhoud en de inrichting van de (privé-)woonruimte zorgt en dat je moet meebetalen aan het gemeenschappelijk onderhoud van het gebouw. Dat laatste is verplicht op grond van de wet. Het lidmaatschap van de VvE is dus geen vrijblijvende aangelegenheid.
 
Maandelijks betaal je een bijdrage aan de VvE. Die bijdrage dient ter dekking van de directe onderhoudskosten, verzekeringen en gemeenschappelijke voorzieningen. Bovendien wordt een deel van de bijdrage gebruikt voor de reservering voor groot onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom.
Elk jaar krijgt elke eigenaar een overzicht van de door hem of haar opgebouwde reserve. Bij de overdracht van een appartementsrecht wordt de opgebouwde reserve meegeleverd.
 
Meer weten over VvE’s?
Het zal duidelijk zijn, dat een goed bestuur van een VvE belangrijk is. Misschien voelt u zich zelf geroepen om bij uw VvE bestuurlijk werk te verrichten. Het is tenslotte ook uw gebouw!
 
Onze zuster-organisatie Flatbeheer helpt besturen van VvE’s met voorlichting en de uitvoering van taken, zoals technisch beheer, de financiële administratie – met onder meer het  opstellen van jaarcijfers, begrotingen en de Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP) - en het organiseren van ledenvergaderingen.
 
Wilt u meer weten, kijkt u dan gerust eens op de site www.flatbeheer.nl. U vindt daar praktische tips en nieuws dat van belang is voor VvE-eigenaars.
 
 

 

Woning van de maand