Mijn favorieten

Bouwkundig rapport

Een NVM-makelaar is geen bouwkundige. Wel worden onze makelaars bouwkundig (bij)geschoold om aanwezige bouwkundige gebreken te kunnen onderkennen en u te adviseren hoe daarmee om te gaan.
Het advies kan zijn de woning die u op het oog heeft nader bouwkundig te laten onderzoeken. Wij kunnen u in contact brengen met een bouwkundige die het onderzoek kan uitvoeren. Wij zullen ook aanwezig zijn bij de bouwkundige keuring. De bouwkundige zal een rapport opmaken waarin zijn bevindingen worden vastgelegd en welk kostenplaatje voor direct noodzakelijk onderhoud of onderhoud op termijn hiermee gemoeid is.

Het blijkt in de praktijk dat het altijd raadzaam is om tijdens een inspectie mee te lopen met de inspecteur. Bijzonderheden, onderhoudsadviezen, ernst, intensiteit of grootte van gebreken kunnen dan ter plaatse worden uitgelegd hetgeen zonder uitzonderingen altijd als zeer positief en informatief wordt ervaren.

Voor meer informatie over een bouwkundig rapport verwijzen wij u naar de website van het bouwkundig adviesbureau Meijer & Van Eerden, een bedrijf in Zoetermeer waar wij goede ervaringen mee hebben. (http://www.meijervaneerden.nl/bouwkundige-keuring/


 

Woning van de maand